Avstängningspolicy

Att vara Runner hos TaskRunner ska vara kul, socialt och lärorikt men medför också ett visst ansvar. Utöver att se till att alltid vara i god tid till uppdraget och behandla andra med respekt behöver man kunna meddela sin uppdragsgivare om eventuella reservationer innan man tar sig an ett uppdrag och blir anlitad. Om detta inte görs och tydligt framgår och du som Runner ändå blir anlitad kan det resultera i att ett uppdrag inte utförs eller blir inställt vilket medför att alla inblandade parter blir förlorare. Om du som Runner bryter mot dina åtaganden gentemot uppdragsgivaren, dvs. den person som du ingått ett avtal med för att utföra ett visst uppdrag, förbehåller sig TaskRunner rätten att temporärt eller permanent stänga av dig som Runner från plattformen. Vi försöker alltid lyssna på båda parter innan någon åtgärd verkställs.

För att göra det tydligare för dig som Runner har vi tagit fram några exempel på situationer som kan leda till avstängning:

 1. Mindre misstag, exempelvis:
 • borra för stora hål
 • nedsmutsning hos uppdragsgivare som inte åtgärdas
 • stänk av färg vid målning pga. av vårdslöshet
 • mindre stötskada vid transport
 • sent avbrytande av uppdrag
 • delvis utfört uppdrag som avbryts på Runners initiativ
 • liknande händelser som enligt TaskRunner är i paritet med ovan nämnda exempel

Ovan händelser kan medföra avstängning på plattformen i upp till 14 dagar (1 varning*)

 1. Medelstora misstag, exempelvis:
 • upphängning av föremål som sedan ramlar ner och orsakar skada hos uppdragsgivaren
 • oväntade uppståndna kostnader under uppdragets gång som kostar uppdragsgivare mer än 1 000 kr att åtgärda
 • liknande händelser som enligt TaskRunner är i paritet med ovan nämnda exempel
 • Diskriminering eller hot i chatten tillåts ej. Alla talar Svenska i första hand, Engelska godkänns. Följs inte detta kan det leda till permanent avstängning från Taskrunner.

Ovan händelser kan medföra avstängning på plattformen i upp till 30 dagar (1 varning)

 1. Stora misstag, exempelvis:
 • åtagande av uppdrag där Runner helt saknar erfarenhet eller kompetens som gör att skada uppstår
 • uppdrag där Runner varken dyker upp eller meddelar uppdragsgivaren om detta  ”no show”
 • Runner kringgår plattformen och tar sig an uppdrag som förmedlats genom TaskRunner utan att anlitande skett genom plattformen
 • Ta emot pengar utanför plattformen – det medför risker och uppdraget blir inte försäkrat
 • oväntade uppståndna kostnader för uppdragsgivaren som leder till ett försäkringsärende 
 • Du får mot inga omständigheter lämna ut dina kontaktuppgifter i den publika chatten.
 • liknande händelser som enligt TaskRunner är i paritet med ovan nämnda exempel

Ovan händelser kan medföra permanent avstängning på plattformen

* Om en Runner redan har mottagit tidigare varning/ar kan nästföljande varning innebära en permanent avstängning. TaskRunners anställda förbehåller sig rätten att tillämpa ovan nämnda villkor efter bästa tolkning och förmåga.

Stockholm 2018-11-09

Nils Wijkmark, VD