Avstängningspolicy

Att vara Runner hos TaskRunner ska vara kul, socialt och lärorikt men medför också ett visst ansvar. För att alla involverade parter som Uppdragsgivare och Runners ska känna sig trygga har vi på TaskRunner några regler som Runners har ett ansvar att förhålla sig till när de registrerar sig på plattformen. 

Här är 3 av de viktigaste reglerna som vi på TaskRunner förväntar oss alla våra Runners ska förhålla sig till:

 1. Lämna inga kontaktuppgifter i chatten – Du får mot inga omständigheter lämna ut kontaktuppgifter som telefonnummer eller mejladress i chatten. Om du av någon anledning behöver komma i kontakt med kunden kan du skriva till oss på Taskrunner Support så hjälper vi dig.

 

 1. Kringgå ej plattformen – Det är inte tillåtet att ta sig an uppdrag som förmedlats genom TaskRunner utanför plattformen. Kunder söker sig till Taskrunner för tryggheten att vi intervjuar alla Runners och erbjuder försäkring på alla uppdrag och Runners. När ett uppdrag genomförs – mot våra regler – utanför plattformen så finns en stor risk att kunden inte är medveten om att försäkringen inte gäller. Om något går fel blir du därmed personligt ansvarig för alla skador. 

 

 1. Behandla andra med respekt – Diskriminering, hot, och liknande i chatten tillåts inte. Du ska visa respekt gentemot såväl Uppdragsgivare såsom andra Runners på plattformen. 

Om någon av dessa regler bryts kan det innebära en permanent avstängning från plattformen.

Nedan har vi samlat några exempel på situationer och beteenden som kan leda till avstängning: 

1.Mindre misstag, exempelvis:

 • Borra för stora hål
 • Nedsmutsning hos uppdragsgivare som inte åtgärdas
 • Stänk av färg vid målning pga. av vårdslöshet
 • Mindre stötskada vid transport
 • Sent avbrytande av uppdrag
 • Delvis utfört uppdrag som avbryts på Runners initiativ
 • Liknande händelser som enligt TaskRunner är i paritet med ovan nämnda exempel

Ovan händelser kan medföra avstängning på plattformen i upp till 14 dagar (1 varning*)

2.Medelstora misstag, exempelvis:

 • Upphängning av föremål som sedan ramlar ner och orsakar skada hos uppdragsgivaren
 • Oväntade uppståndna kostnader under uppdragets gång som kostar uppdragsgivare mer än 1 000 kr att åtgärda
 • Liknande händelser som enligt TaskRunner är i paritet med ovan nämnda exempel

Ovan händelser kan medföra avstängning på plattformen i upp till 30 dagar (1 varning)

 1. Stora misstag, exempelvis:
 • Åtagande av uppdrag där Runner helt saknar erfarenhet eller kompetens som gör att skada uppstår
 • Uppdrag där Runner varken dyker upp eller meddelar uppdragsgivaren om detta  ”no show”
 • Runner kringgår plattformen och tar sig an uppdrag som förmedlats genom TaskRunner utan att anlitande skett genom plattformen
 • Mottagande av pengar utanför plattformen – det medför risker och uppdraget blir inte försäkrat
 • Oväntade uppståndna kostnader för uppdragsgivaren som leder till ett försäkringsärende 
 • Utlämning av kontaktuppgifter (telefonnummer, mejladress) i chatten eller kontaktande av uppdragsgivare utanför plattformen innan anlitande
 • Hot och diskriminering i chatten
 • Liknande händelser som enligt TaskRunner är i paritet med ovan nämnda exempel

Ovan händelser kan medföra permanent avstängning på plattformen

* Om en Runner redan har mottagit tidigare varning/ar kan nästföljande varning innebära en permanent avstängning. TaskRunners anställda förbehåller sig rätten att tillämpa ovan nämnda villkor efter bästa tolkning och förmåga.