Försäkring

Ibland kan man som Runner känna sig lite osäker på vad som gäller om något går snett. Under denna sektion har vi försökt samla lite information om vår försäkring och vad som egentligen gäller. Vi förstår att olyckan ibland kan vara framme. Av den enkla anledning har vi tecknat en försäkring hos IF som du kan nyttja om något inte går som det var tänkt så att du inte blir ersättningsskyldig privat. Tänk på att du som Runner alltid ansvarar för självrisken om 2 500 kronor. 

När tjänsten förmedlas via oss kan båda parter känna sig trygga. Vid varje uppdrag finns det en försäkring som skyddar såväl beställaren av uppdraget, som den som utför uppdraget (dvs. du som Runner) samt en egendomsförsäkring.

Försäkringsskyddet består av:

  • Egendomsförsäkring, som gäller för skada på din egendom och som du har med dig för att utföra uppdraget. Tex. om du tappar din skruvdragaren uppifrån en stege så att verktyget går sönder.
  • Ansvarsförsäkring, som tar hand om skador hos uppdragsgivaren som du råkar åsamka. Förutsättningen är att du som utför uppdraget varit vårdslös och kan anses som skadeståndsskyldig för det inträffade. Tex. om du orsakar en vattenskada hos beställaren genom att borra i ett vattenrör inne i väggen när du ska montera upp en hylla.
  • Olycksfallsförsäkring, som tar hand om eventuell skada på dig som utför uppdraget och som du råkar ut för under uppdraget eller på vägen till och från uppdraget.

Försäkringen gäller ej för varor som transporteras (exv. från A till B, Flytthjälp eller Transport).  Ifall eventuell skada på transportörens bil uppkommer går detta på din egna försäkring.

Se fullständiga villkor här

För att vara helt säker på vad som gäller för just ditt uppdrag bör du ringa till TaskRunner AB eller IF-försäkringar.

if-banner.jpg